Information om den kliniska prövningen DALY 2 i Europa

Få veta mer om DALY 2 EU

Information om den kliniska prövningen DALY II i USA

Få veta mer om DALY II USA

Juridiska anmärkningar

Tack för att du är intresserad av vårt företag och våra produkter. Nedan finner du all information avseende juridiska anmärkningar.

Juridiska anmärkningar

Tack för att du är intresserad av vårt företag och våra produkter. Nedan finner du all information avseende juridiska anmärkningar.

Användarvillkor

När du använder denna webbplats (”Webbplatsen”), försäkrar du Miltenyi Biomedicine och deras dotterbolag och samarbetspartner (”Miltenyi Biomedicine”) att du inte avser att använda Webbplatsen eller dess innehåll för olagliga ändamål eller syften som är förbjudna enligt dessa användarvillkor. Om du inte följer Användarvillkoren kan du inte längre använda Webbplatsen.

Webbplatsen ägs och drivs av Miltenyi Biomedicine. Allt innehåll och all information på Webbplatsen eller som går att komma åt direkt från Webbplatsen ägs av Miltenyi Biomedicine och/eller dess licensgivare. Innehållet är skyddat enligt upphovsrättslagen och varumärkeslagar. Miltenyi Biomedicine och/eller dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen medges av dessa Användarvillkor.

Du har inte rätt att modifiera något innehåll på Webbplatsen, återskapa Webbplatsen, helt eller delvis, eller använda innehållet på Webbplatsen för något syfte som inte uttryckligen tillåts i dessa Användarvillkor utan att först inhämta skriftligt medgivande från Miltenyi Biomedicine. Man får ladda ner innehåll från Webbplatsen till valfri enskild dator och använda det till att inhämta information om och köpa produkter och tjänster som erbjuds på Webbplatsen (med förbehåll för gällande försäljningsvillkor).

Du godkänner och samtycker till att denna begränsade licens att använda Webbplatsen inte medger dig andra rättigheter eller licenser, underförstått, genom förhinder eller på annat sätt, enligt de immateriella rättigheterna som tillhör Miltenyi Biomedicine eller annan tredjepart.

Du får inte använda innehåll från denna Webbplats på någon annan webbplats (dvs. genom “framing”) eller skapa hyperlänkar till denna Webbplats från andra webbplatser utan att först inhämta skriftligt tillstånd från Miltenyi Biomedicine.

Information och/eller uppgifter du förser oss med via denna Webbplats kommer att användas och behandlas i enlighet med våra sekretessvillkor som finns tillgängliga på Webbplatsen.

PÅ GRUND AV TEKNISKA BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE SKYDDET AV KOMMUNIKATION VIA INTERNET UTFÄSTER ELLER GARANTERAR INTE MILTENYI BIOMEDICINE ATT INFORMATION ELLER UPPGIFTER SOM DU TILLHANDAHÅLLER VIA DENNA WEBBPLATS INTE KOMMER ATT NÅS AV OBEHÖRIGA TREDJEPARTER VIA HACKNING, VIRUS ELLER PÅ LIKNANDE SÄTT.

Trots våra försök att se till att Webbplatsen är korrekt gör Miltenyi Biomedicine inga utfästelser av något slag i detta avseende. Det kan finnas fel, oriktigheter eller ha gjorts obehöriga ändringar på Webbplatsen av tredjeparter. Om du skulle upptäcka en oriktighet, ska du informera Miltenyi Biomedicine så att den kan åtgärdas. Innehållet på Webbplatsen kan ändras utan förvarning.

Leverantör

Leverantör
Miltenyi Biomedicine GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 68
51429 Bergisch Gladbach,
Tyskland

Telefon: +49-2204-8306-820
Fax: +49-2204-8306-821
E-postadress: [email protected]

Verkställande Direktör:
Dipl.-Phys. Stefan Miltenyi, Dipl.-Vw. Norbert Hentschel, Dr. Antoon Overstijns

Handelsregistret Amtsgericht Köln, HRB 99481 momsregistreringsnummer: DE 327 032 500

Behörig statlig myndighet: Regionfullmäktige Köln

Ansvarig för redaktionellt innehåll: Linda Hanssens

Upphovsrätter

Upphovsrätt 2023 Miltenyi Biomedicine. Med ensamrätt.

Texten, bilderna, grafiken, ljudfilerna, animeringsfilerna, videofilerna och deras placering på Miltenyi Biomedicines webbplats är alla skyddade av upphovsrättslagen och annat skydd av immateriella rättigheter. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiella ändamål eller distribution, och dessa objekt får inte heller modifieras eller läggas upp på andra webbplatser.

Varumärken

Såvida inget annat anges är alla varumärken som visas på Miltenyi Biomedicines webbplats skyddade under de varumärkesrättigheter som tillhör Miltenyi Biotec-gruppen, däribland alla Miltenyi Biomedicines primära varumärken, dess modellnamnskyltar och deras företagslogotyper och emblem.

Adapter CAR, autoMACS, CliniMACS, CliniMACS logotyp, CliniMACS Prodigy, CryoMACS, CytoMix, CytoStim, DendriMACS, ExiTron, ExpAct, FeraSpin, FeraTrack, GadoSpin, gentleMACS, LIFE 18, LIFE 21, MACS, MACS logotyp, MACSductin, MACSelect, MACSfectin, MACSflex, MACSiBead, MACSiMAG, MACSmix, MACSprep, MACSQuant, MACSQuantify, MACSxpress, MidiMACS, MiniMACS, miRXplore, MultiMACS, NeuroBrew, NiraWave, OctoMACS, the OWL logo, PepTivator, pMACS, PolySon, PrepProtect, QuadroMACS, REAfinity, REAlease, Rheo, StemMACS, StraightFrom, SuperAmp, SuperMACS, TexMACS, TheraSorb, thermoMACS, TransAct, Tyto, Tyto-logotypen, VarioMACS, Vio, Viobility, VioBlue, VioBright, VioGreen, Viscover, och µMACS är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande företagen i Miltenyi Biotec-koncernen i Tyskland, USA och/eller andra länder.

Alla andra varumärken som nämns i detta dokument tillhör respektive innehavare och används endast för identifieringssyften.

Inga garantier eller utfästelser

Denna information tillhandahålls av Miltenyi Biomedicine ”i befintligt skick” och utan någon som helst utfästelse, uttryckt eller underförstådd, vilket omfattar (men inte är begränsat till) eventuella underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål eller icke-intrång och kan ändras utan förvarning. Även om informationen anses vara korrekt kan den innehålla fel och oriktigheter. Omnämnandet av produkter och tjänster som inte kommer från Miltenyi Biomedicine görs endast i informationssyfte och ska inte betraktas som en rekommendation. Miltenyi Biomedicine tar inget ansvar när det gäller urvalet, funktioner eller användningen av dessa produkter.

Inga licenser

Miltenyi Biomedicine har som mål att skapa en innovativ och informativ webbplats. Man måste dock förstå att Miltenyi Biomedicine måste skydda sina immateriella rättigheter däribland deras patent, varumärken och upphovsrättigheter. Acceptera därför att ingen licens till Miltenyi Biomedicines immateriella egendom har tilldelats av denna Webbplats.

Länkade sidor

Vi tar inget ansvar för innehållet i externa länkar på vår webbplats. Ansvaret för innehållet på de länkade sidorna ligger helt hos respektive leverantör.

Bildkreditering

Bild: Handhållning
Kreditering: megaflopp/Shutterstock.com

Bild: Patient och läkare
Kreditering: © Monkey Business Images/Shutterstock.com