Information om den kliniska prövningen DALY 2 i Europa

Få veta mer om DALY 2 EU

Information om den kliniska prövningen DALY II i USA

Få veta mer om DALY II USA

DALY 2: nästa behandlingsalternativ för DLBCL kan starta här

Information om den kliniska prövningen DALY 2

Utvärdering av potentiell CAR-T-cellsbehandling för patienter med DLBCL i Europa och USA.

Upptäck mer om prövningen DALY 2
Green Bubble 1
Green Bubble 1

CAR-T-cellsbehandling

Förstå hur denna personligt anpassade cellbehandling fungerar för att bekämpa cancer.

Få veta mer om CAR-T-cellsbehandling
Green Bubble 2
Green Bubble 2

Sponsor för den kliniska prövningen DALY 2

Miltenyi Biomedicine är ett globalt biofarmaceutiskt företag som ser som sitt uppdrag att tillföra innovativa och personligt anpassade cell- och genbehandlingar till patienter världen över.

Besök Miltenyi Biomedicines webbplats för att få veta mer
Green Bubble 1
Green Bubble 1