Information om den kliniska prövningen DALY 2 i Europa

Få veta mer om DALY 2 EU

Information om den kliniska prövningen DALY II i USA

Få veta mer om DALY II USA

Den kliniska prövningen DALY II i USA

Den kliniska prövningen DALY II USA

Den kliniska prövningen DALY II USA undersöker säkerhet och effekt av prövningsläkemedlet, zamtocabtagene autoleucel, hos patienter med DLBCL. För att delta i denna prövning måste du ha fått 2 eller fler olika tidigare behandlingsregimer.

Cell blue 1
Cell blue 2
Finns det några krav för att delta i den kliniska prövningen DALY II USA?
  • Ålder > 18 år Alter
  • Man eller kvinna
  • Patienter som har diagnostiserats med DLBCL eller en associerad undertyp av sjukdomen.
  • Patienter som redan har fått minst två tidigare behandlingar för sin sjukdom.
  • Lämnat samtycke för att delta i denna kliniska prövning.

Om du deltar i den här prövningen kommer du att bedömas för att bekräfta att du är berättigad att delta.
Det finns ytterligare kriterier för ditt deltagande. För mer information, kontakta din läkare eller läkaren på CAR-T-cellscentret.
Vad händer under den kliniska prövningen DALY II USA?
Om du samtycker till att delta i den kliniska prövningen DALY II USA, kommer du att ombes genomföra en serie bedömningar för att fastställa behandlingens effekt på din sjukdom. Bedömningarna kommer att starta innan du behandlas och pågå under och efter att du har fått din behandling. Du kommer också att ombes delta i en långsiktig klinisk studie för att låta Miltenyi Biomedicine observera dig under en längre tidsperiod.
Du ska först samtala med din läkare om huruvida deltagande i den kliniska prövningen DALY II USA är rätt för dig.
Vilka är fördelarna med att delta i DALY II USA jämfört med att få en godkänd produkt?
Några fördelar med att delta i den kliniska prövningen DALY II USA kan vara:
  • Tillgång till en ny behandling som inte är tillgänglig för allmänheten
  • Regelbundna besök hos hälso- och sjukvårdspersonal
  • Spela en viktig roll i utvecklingen av en behandling.
Eftersom det finns risker och fördelar med alla kliniska prövningar eller behandlingar ska du samtala med din läkare om riskerna och fördelarna för att avgöra om denna kliniska prövning är rätt för dig.
Hur lång tid tar den kliniska prövningen DALY II USA och måste jag vara inlagd på sjukhus?
Du kan bli inlagd på sjukhus i upp till en månad vilket innefattar förberedelsen av behandlingen, infusionen av CAR-T-cellsprodukten och de två första veckorna av uppföljningen efter infusionen. Efter din sjukhusvistelse kommer ditt hälsotillstånd att övervakas noga under två år.
Är den kliniska prövningen DALY II USA godkänd?
Vi har fått tillstånd av FDA att utföra den kliniska prövningen DALY II USA. Dessutom har den lokala institutionella granskningsnämnden (IRB, en etikkommitté för sjukhuset) godkänt att sjukhusen deltar i den kliniska prövningen DALY II USA.
Vad gör jag för att delta i den kliniska prövningen DALY II USA?
Kontakta din läkare för ytterligare information om den kliniska prövningen DALY II USA.

Platser för den kliniska prövningen DALY II USA

Vi uppdaterar regelbundet platserna för den kliniska prövningen i USA. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.

map
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Arizona
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
Kalifornien
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
Connecticut
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
Illinois
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
Kansas
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
Maryland
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
Massachusetts
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
Michigan
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
Missouri
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
Nebraska
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
New York
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
North Carolina
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
Ohio
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
Oregon
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
Pennsylvania
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
Texas
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.
Wisconsin
Klinikerna för den kliniska prövningen i ditt land har ännu inte aktiverats. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle för att hitta din närmaste plats eller referera till NCT04792489.

Ordlista

CAR-T-celler

T-celler är en del av immunsystemet som skyddar mot sjukdomar. CAR-T-celler är T-celler som har förändrats för att bekämpa cancer.

CAR-T-cellscenter

CAR-T-cellscentret är en enhet på ett sjukhus som är specialiserad på CAR-T-cellsbehandling.

Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

DLBCL är en aggressiv B-cellscancer. Det är den vanligaste formen av non-Hodgkins lymfom.

Prövningsläkemedel

Prövningsläkemedel är en farmaceutisk form av en aktiv substans som testas i en klinisk prövning.