Badanie kliniczne DALY 2 EU

Przedmiotem badania klinicznego DALY 2 EU jest sprawdzenie, czy badany lek, zawierający limfocyty CAR-T – zamtocabtagene autoleucel – charakteryzuje się większą skutecznością niż dwie pozostałe formy terapii, aktualnie stosowane w leczeniu pacjentów z DLBCL.

Cell blue 1
Cell blue 2

Czy istnieją określone wymogi, które należy spełnić, aby wziąć udział w badaniu klinicznym DALY 2 EU?
  • Wiek ≥ 18 lat
  • Kobieta lub mężczyzna
  • Pacjenci, u których zdiagnozowano chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) lub powiązany podtyp nowotworu.
  • Pacjenci, którzy w przeszłości przyjęli jedną terapię leczącą wspomnianą chorobę.
  • Pacjenci, którzy nie kwalifikują się do leczenia chemioterapią wysokodawkową i do przeszczepu komórek macierzystych.
  • Pacjenci, którzy wyrażają zgodę na wzięcie udziału w omawianym badaniu klinicznym.
Jeśli zgłosisz chęć udziału w tym badaniu, przejdziesz oceny w celu ustalenia, czy kwalifikujesz się do badania. Po przejściu wspomnianych badań zostaniesz w sposób losowy przydzielony(-a) do grupy przyjmującej lek kontrolny lub nasz badany lek. Badania kliniczne, w których testuje się i porównuje do siebie dwa odmienne rodzaje leczenia, nazywamy randomizowanymi próbami klinicznymi.
Aby móc wziąć udział, będziesz musiał(a) spełnić dodatkowe kryteria. Skontaktuj się ze swoim lekarzem lub lekarzem w ośrodku leczącym limfocytami CAR-T żeby uzyskać dalsze informacje.
Co wydarzy się w trakcie badania klinicznego DALY 2 EU?
Jeśli spełnisz kryteria kwalifikacyjne i wyrazisz dobrowolną zgodę na udział w badaniu klinicznym DALY 2 EU, zostaniesz poproszony(-a) o poddanie się serii ocen, które ustalą wpływ leczenia na chorobę. Oceny te rozpaczną się przed przyjęciem przez Ciebie leczenia oraz będą prowadzone w trakcie i po zakończeniu leczenia. Zostaniesz poproszony(-a) o przystąpienie do udziału w długoterminowym badaniu klinicznym, aby firma Miltenyi Biomedicine mogła przez dłuższy czas obserwować Ciebie oraz przebieg występującej u Ciebie choroby.
Porozmawiaj ze swoim lekarzem o tym, czy badanie kliniczne DALY 2 EU będzie dla Ciebie odpowiednie.
Jak długo będzie trwać badanie kliniczne DALY 2 EU i czy będzie konieczny pobyt w szpitalu?
Jeśli zostaniesz przydzielony(-a) do grupy, która będzie przyjmować nasze leczenie limfocytami CAR-T, będziesz hospitalizowany(-a) maksymalnie przez miesiąc, co obejmie przygotowanie do przyjęcia terapii, wlew produktu zawierającego limfocyty CAR-T oraz pierwsze dwa tygodnie obserwacji kontrolnej po podaniu wlewu. Jeśli zostaniesz przydzielony(-a) do grupy, która będzie przyjmować lek kontrolny, prowadzący Cię lekarz ustali, wedle własnego uznania, Twój plan leczenia. Stan Twojego zdrowia będzie ściśle monitorowany przez 2 lata po zakończeniu hospitalizacji związanej z podaniem leczenia limfocytami CAR-T lub leczenia kontrolnego.
Jaki jest cel prowadzenia randomizowanego badania klinicznego?
Porównujemy chemioterapię skojarzoną z naszym produktem zawierającym limfocyty CAR-T, aby ocenić, które leczenie zapewni lepszy efekt u pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych limfocytów B (DLBCL).
Czy mogę wycofać się z badania klinicznego DALY 2 EU, jeśli zostanę zrandomizowany(-a) do grupy kontrolnej?
Wszyscy uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w omawianym badaniu w dowolnym czasie, z dowolnych przyczyn i bez konsekwencji dla przyszłej opieki medycznej, do której są uprawnieni.
Czy będę wiedział(a), czy przyjmuję limfocyty CAR-T?
Tak. Personel medyczny poinformuje Cię, że będziesz przyjmować limfocyty CAR-T niezwłocznie po przydzieleniu Cię do leczonej nimi grupy.
Czy badanie kliniczne DALY 2 EU otrzymało pozwolenie na jego prowadzenie?
Organy regulacyjne w szeregu państw europejskich zezwoliły na prowadzenie badania klinicznego DALY 2 EU.
Jak mogę wziąć udział w badaniu klinicznym DALY 2 EU?
Skontaktuj się ze swoim lekarzem, aby uzyskać dalsze informacje o badaniu klinicznym DALY 2 EU.

DALY 2 European clinical trial locations

Lokalizacje prowadzenia badania klinicznego w Europie są przez nas regularnie aktualizowane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).

map
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Austria
Ośrodki badań klinicznych w Twoim kraju są na bieżąco uruchamiane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).
Belgia
Ośrodki badań klinicznych w Twoim kraju są na bieżąco uruchamiane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).
Czechy
Ośrodki badań klinicznych w Twoim kraju są na bieżąco uruchamiane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).
Francja
Ośrodki badań klinicznych w Twoim kraju są na bieżąco uruchamiane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).
Niemcy
Ośrodki badań klinicznych w Twoim kraju są na bieżąco uruchamiane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).
Węgry
Ośrodki badań klinicznych w Twoim kraju są na bieżąco uruchamiane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).
Włochy
Ośrodki badań klinicznych w Twoim kraju są na bieżąco uruchamiane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).
Litwa
Ośrodki badań klinicznych w Twoim kraju są na bieżąco uruchamiane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).
Holandia
Ośrodki badań klinicznych w Twoim kraju są na bieżąco uruchamiane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).
Polska
Ośrodki badań klinicznych w Twoim kraju są na bieżąco uruchamiane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).
Hiszpania
Ośrodki badań klinicznych w Twoim kraju są na bieżąco uruchamiane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).
Szwecja
Ośrodki badań klinicznych w Twoim kraju są na bieżąco uruchamiane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).
Polska
Ośrodki badań klinicznych w Twoim kraju są na bieżąco uruchamiane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).
Czechy
Ośrodki badań klinicznych w Twoim kraju są na bieżąco uruchamiane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).
Węgry
Ośrodki badań klinicznych w Twoim kraju są na bieżąco uruchamiane. Aby ustalić najbliższą siebie lokalizację, odwiedź ClinicalTrials.gov (NCT04844866).

Glosariusz

limfocyty CAR-T

Limfocyty T są częścią układu odpornościowego, który chroni organizm przed chorobami. CAR-T to limfocyty T, które zostały zmodyfikowane w celu zwalczania raka.

Ośrodek leczący limfocytami CAR-T

Ośrodek leczący limfocytami CAR-T to oddział szpitalny, wyspecjalizowany w leczeniu limfocytami CAR-T.

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL)

Chłoniak rozlany z dużych komórek B to agresywny nowotwór wywodzący się z limfocytów B. To najczęściej występująca postać chłoniaka nieziarniczego.

Badany lek

Badany lek to postać farmaceutyczna substancji czynnej, która jest przedmiotem badania klinicznego.