Na czym polega różnica między chemioterapią a terapią komórkową?

Leki chemioterapeutyczne to substancje chemiczne, które dzięki ukierunkowaniu na komórki będące przyczyną choroby, powodują ich śmierć lub upośledzają ich namnażanie. Istnieją różnorodne rodzaje leków chemioterapeutycznych przeznaczonych do leczenia raka. Zazwyczaj stosuje się je w skojarzeniu, aby zwiększyć efekt działania.

Terapie komórkowe to spersonalizowane metody leczenia, które wykorzystują żywe komórki do leczenia różnych chorób. Obecnie w leczeniu nowotworów rutynowo wykorzystuje się dwa główne rodzaje terapii komórkowych: przeszczep komórek macierzystych oraz limfocyty CAR-T. Komórek macierzystych nie poddaje się modyfikacji w laboratorium zanim zostaną wykorzystane do terapii komórkowej nowotworów. Limfocyty CAR-T są produkowane z komórek pobranych z krwi pacjenta, które następnie wzbogaca się i podaje z powrotem pacjentowi.

Na czym polega terapia limfocytami CAR-T?

Czym są limfocyty CAR-T?
Ludzki organizm składa się z wielu różnych rodzajów komórek. Terapia limfocytami CAR-T to rodzaj terapii komórkowej, która wykorzystuje specjalnie zmodyfikowane limfocyty T, będące częścią układu odpornościowego, do zwalczania raka. Od pacjenta pobiera się krew, którą następnie wysyła się do ośrodka zajmującego się produkcją limfocytów CAR-T. W ośrodku pobrane od pacjenta limfocyty T są wzbogacane i modyfikowane tak, aby powstały z nich limfocyty CAR-T, zdolne do rozpoznawania komórek nowotworowych. Kiedy limfocyty CAR-T zostaną ponownie podane pacjentowi we wlewie dożylnym, mają zdolność do przyczepiania się do komórek nowotworowych pacjenta i ich atakowania.
Green Bubble 2

Poszczególne etapy leczenia limfocytami CAR-T

 • Icon

  Pobranie krwi na potrzeby leukaferezy:
  Pobiera się wymaganą objętość krwi i wysyła do ośrodka produkującego, który wytwarza badany produkt.

 • Icon

  Przygotowanie do terapii limfocytami CAR-T:
  Pacjent otrzymuje chemioterapię (limfodeplecyjną), w ośrodku leczącym limfocytami CAR-T, aby zmniejszyć liczebność krwinek.

 • Icon

  Wlew limfocytów CAR-T:
  Po wyprodukowaniu limfocyty CAR-T są wysyłane z powrotem do szpitala. Pacjent otrzymuje pojedynczy wlew własnych limfocytów CAR-T.

Green Bubble 2
Jak wykorzystuje się limfocyty CAR-T?
Pewne produkty zawierające limfocyty CAR-T zostały dopuszczone do stosowania przez Komisję Europejską i Agencję ds. Żywności i Leków w Stanach Zjednoczonych, a także przez krajowe organy regulacyjne do stosowania w leczeniu ostrych białaczek limfoblastycznych wywodzących się z limfocytów B, szpiczaka mnogiego oraz agresywnych chłoniaków z limfocytów B, takich jak DLBCL.
Jak długo trwa terapia?
Stosowane przez nas leczenie limfocytami CAR-T polega na podaniu pojedynczego wlewu, które nastąpi w przeciągu około 30 minut od rozpoczęcia procesu jego podawania. Na potrzeby tego procesu konieczne będzie przebywanie w szpitalu. Personel medyczny szpitala będzie Cię ściśle monitorować po podaniu wlewu.
Jakie działania niepożądane wiążą się z terapią limfocytami CAR-T?
Częste działania niepożądane terapii limfocytami CAR-T mogą obejmować zespół uwalniania cytokin oraz neurotoksyczność. Lekarz w ośrodku leczącym limfocytami CAR-T wie o wspomnianych działaniach niepożądanych i w trakcie całego badania zapewni Ci najodpowiedniejsze ich leczenie.
Czy limfocyty CAR-T przebadano już na innych pacjentach?
Firmy farmaceutyczne i szpitale uniwersyteckie od kilku lat prowadzą badania kliniczne z zastosowaniem limfocytów CAR-T. Na dzień dzisiejszy, w Europie i Stanach Zjednoczonych dopuszczono kilka produktów zawierających limfocyty CAR-T do stosowania w leczeniu dorosłych i dzieci chorujących na różne rodzaje nowotworów krwi. W Stanach Zjednoczonych pierwszy produkt dopuszczono do stosowania w 2017 roku, natomiast w Europie w 2018 roku. Do dnia dzisiejszego dopuszczonymi do stosowania produktami zawierającymi limfocyty CAR-T leczono tysiące pacjentów.
Co to jest produkt CD19 CAR-T?
Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) to nowotwór, który atakuje swoisty rodzaj komórek zwanych limfocytami B, na których powierzchni występuje struktura zwana CD19. Komórki CD19 CAR-T mają zdolność rozpoznawania CD19 na powierzchni limfocytów B i atakowania nowotworowo zmienionych limfocytów B. W Stanach Zjednoczonych pierwsza terapia limfocytami CD19 CAR-T została dopuszczona do stosowania w 2017 roku, natomiast w Europie w 2018 roku.
Co to jest zamtocabtagene autoleucel oraz jak działa?
Oprócz CD19 na powierzchni limfocytów B występuje jeszcze jedna struktura o nazwie CD20. Zamtocabtagene autoleucel to będący przedmiotem badania produkt, zawierający limfocyty CAR-T firmy Miltenyi Biomedicine. Przewiduje się, że będzie atakował komórki nowotworowe poprzez przyczepianie się do struktur CD19 i CD20, które występują na limfocytach B. W ramach badań klinicznych DALY 2 analizujemy potencjał naszego produktu, zawierającego limfocyty CAR-T, w leczeniu pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych limfocytów B. Zamtocabtagene autoleucel nie został jeszcze dopuszczony do stosowania w żadnym kraju. Preparat ten jest obecnie przedmiotem badania w ramach badań klinicznych DALY 2.

Informacje o badaniu klinicznym DALY 2

Ocena potencjalnego leczenia limfocytami CAR-T pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

Dowiedz się więcej o badaniu DALY 2

Glosariusz

limfocyty CAR-T

Limfocyty T są częścią układu odpornościowego, który chroni organizm przed chorobami. CAR-T to limfocyty T, które zostały zmodyfikowane w celu zwalczania raka.

Ośrodek leczący limfocytami CAR-T

Ośrodek leczący limfocytami CAR-T to oddział szpitalny, wyspecjalizowany w leczeniu limfocytami CAR-T.

Zespół uwalniania cytokin

Zespół uwalniania cytokin to grupa objawów, które mogą wystąpić jako działanie niepożądane związane ze stosowaniem terapii limfocytami CAR-T. Do wystąpienia zespołu dochodzi, kiedy komórki układu odpornościowego ulegają aktywacji i uwalniają do organizmu duże ilości cytokin (komponentów zapalnych).

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL)

Chłoniak rozlany z dużych komórek B to agresywny nowotwór wywodzący się z limfocytów B. To najczęściej występująca postać chłoniaka nieziarniczego.

Leukafereza

Leukafereza to procedura polegająca na pobraniu specyficznych krwinek z krwi pacjenta na potrzeby wyprodukowania limfocytów CAR-T.

Limfodeplecja

Limfodeplecja to leczenie z zastosowaniem chemioterapeutyków służące przygotowaniu pacjenta do terapii limfocytami CAR-T.

Neurotoksyczność

Neurotoksyczność to działanie polegające na wystąpieniu co najmniej jednego objawu neurologicznego po podaniu wlewu limfocytów CAR-T. Ich spektrum kliniczne jest bardzo różnorodne.