Informatie over het Europese DALY 2 klinisch onderzoek

Meer informatie over DALY 2 EU

Informatie over het Amerikaanse DALY II klinisch onderzoek

Meer informatie over DALY II USA

Privacyverklaring

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Miltenyi Biomedicine neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Op grond van wettelijke bepalingen zijn wij verplicht u te informeren over het soort, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Daarom verzoeken wij u vriendelijk de volgende informatie door te nemen.

Privacyverklaring

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Miltenyi Biomedicine neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Op grond van wettelijke bepalingen zijn wij verplicht u te informeren over het soort, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Daarom verzoeken wij u vriendelijk de volgende informatie door te nemen.

Miltenyi Biomedicine richt haar klinisch onderzoek op kanker en regeneratieve immunotherapieën

Deze privacyverklaring beschrijft en beheerst de manieren van verzamelen, gebruiken en delen van informatie door Miltenyi Biomedicine en aan haar gelieerde bedrijven, dochterondernemingen en divisies, als laatstelijk gewijzigd (gezamenlijk: 'Miltenyi Biomedicine', 'wij', 'we', 'ons' en 'onze') met betrekking tot de websites, mobiele applicaties en andere diensten van Miltenyi Biomedicine, ongeacht of deze digitaal of analoog zijn, die naar deze Privacyverklaring verwijzen (samen: de 'diensten').

Lees deze privacyverklaring goed door voordat u gegevens verstrekt binnen of via de diensten. Door een deel van de diensten te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens, zoals verder uiteengezet in deze privacyverklaring. We blijven deze privacyverklaring evalueren naarmate we de diensten en ons aanbod bijwerken en uitbreiden, en we kunnen de privacyverklaring op basis daarvan wijzigen. Eventuele wijzigingen worden hier gepubliceerd en u dient deze pagina regelmatig te controleren op updates. Als u gebruik blijft maken van de diensten, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de bijgewerkte privacyverklaring.

Wij wijzen u erop dat deze privacyverklaring van toepassing is op informatie die via de diensten wordt verzameld, en op informatie die offline wordt verzameld, maar niet op informatie die u mogelijk verstrekt aan sites van derden waar Miltenyi Biomedicine mogelijk naar linkt, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in dit document. Deze privacyverklaring is van toepassing ongeacht het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten (bv. personal computer, mobiel apparaat, consumentenelektronica-apparaat of andere technologie of software die vandaag de dag bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld).

Voor sommige diensten die worden aangeboden door of geassocieerd worden met Miltenyi Biomedicine kan een aparte privacyverklaring van toepassing zijn. In zulke gevallen is de productspecifieke privacyverklaring van toepassing op die dienst.

Naam en gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De volgende persoon is de aangewezen functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke: Als u problemen, vragen of suggesties heeft, kunt u contact opnemen met:

Functionaris voor gegevensbescherming
Sebastian Feik, Dipl.-WJur. (FH)
legitimis GmbH
Ball 1
51429 Bergisch Gladbach
Duitsland
Telefoon: +49 2202 28941-0
E-mailadres: [email protected]

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben opgeslagen, kunt u uw verzoek naar dit e-mailadres sturen:
[email protected]

Algemene informatie over gegevensverwerking

a. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is om een functionele website te bieden, onze inhoud weer te geven en onze diensten te verlenen. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers is over het algemeen gebaseerd op de toestemming van de gebruiker. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer het verkrijgen van toestemming niet mogelijk is op basis van feitelijke gronden of wanneer wettelijke bepalingen het gebruik van persoonsgegevens toestaan.

b. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer de betrokkene toestemming geeft, vormt deze toestemming de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens (art. 6, lid 1, onder a) AVG).

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, vormt deze noodzaak de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens (art. 6, lid 1, onder b) AVG).

Wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, vormt deze noodzaak de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens (art. 6, lid 1, onder c) AVG).

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, en wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, niet zwaarder wegen dan die belangen, vormt deze noodzaak de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens (art. 6, lid 1, onder f) AVG).

c. Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Als wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens moeten verwerken (d.w.z. persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid), zullen wij in elk afzonderlijk geval om uw toestemming vragen.

d. Overdracht van persoonsgegevens binnen de Miltenyi-groep

Miltenyi Biomedicine maakt deel uit van de Miltenyi-ondernemingsgroep. Binnen de groep verwerkt Miltenyi Biomedicine persoonsgegevens, zoals klantgegevens en persoonsgegevens van werknemers, buiten de EU en de EER (zogenaamde 'derde landen'), met name in de landen waar aan ons gelieerde bedrijven gevestigd zijn, als dit nodig is voor interne administratieve doeleinden of voor de uitvoering van een overeenkomst. Wij verwerken de persoonsgegevens volgens een gegevensverwerkingsovereenkomst van een groepsonderneming op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Als wij dienstverleners in een derde land inschakelen, zijn zij verplicht om zich aan het gegevensbeschermingsniveau in de EU te houden door akkoord te gaan met de standaardcontractbepalingen van de EU. De doorzending van persoonsgegevens binnen de Miltenyi-groep voor interne administratieve doeleinden, waaronder de verwerking van persoonsgegevens van klanten of werknemers, is ons gerechtvaardigd belang. Deze noodzaak vormt de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens (art. 6, lid 1 onder f) en overweging 48 AVG).

e. Wissings- en opslagperiode

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of de verwerking wordt beperkt zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Persoonsgegevens mogen ook worden opgeslagen wanneer het Unierecht of het lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is, toestemming geeft voor deze opslag. De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of de verwerking wordt beperkt zodra een opslagperiode verstrijkt, behalve in gevallen waarbij de noodzaak bestaat de persoonsgegevens op te slaan voor de uitvoering van een overeenkomst of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Verlening van de diensten en het aanmaken van logbestanden

Telkens wanneer u onze diensten gebruikt, slaat onze webserver automatisch gegevens van de clientcomputer op. De volgende gegevens worden verzameld:

 • informatie over de browser en de versie ervan;
 • het besturingssysteem van de computer;
 • de internetprovider (internet service provider, ISP);
 • het IP-adres;
 • datum en tijd;
 • verwijzende website;
 • websites die via ons systeem worden bezocht;

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere persoonsgegevens van onze gebruikers.

De rechtsgrond voor deze opslag wordt gevormd door onze gerechtvaardigde belangen bij deze opslag (art. 6, lid 1, onder f) AVG).

De gegevens worden opgeslagen om de functionaliteit van onze diensten in stand te houden. De gegevens worden ook gebruikt om onze diensten te optimaliseren en de veiligheid van onze webserver in stand te houden. De gegevens worden na 10 dagen gewist. Er kan sprake zijn van een langere opslagperiode, maar in dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker geanonimiseerd of gewist.

Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens is noodzakelijk om onze diensten te verlenen. De betrokkene kan er dus geen bezwaar tegen maken.

Verder wordt het IP-adres gebruikt voor het automatisch detecteren van de geografische regio van de gebruiker. Op basis van deze locatiebepaling worden de diensten automatisch afgestemd op de gebruiker, bv. de taalinstellingen voor de regio van de gebruiker. Dit gebruik van de gegevens zorgt voor een betere gebruikerservaring met betrekking tot onze diensten.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in de browser van de gebruiker of die door de browser worden opgeslagen in het computersysteem van de gebruiker. Telkens wanneer een gebruiker onze website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd bij zijn of haar volgende bezoek aan onze website.

De volgende gegevens worden opgeslagen in onze cookies:

Cookiecategorie Naam Beschrijving Duur
Technisch vereiste cookie
cookieConsent Slaat informatie op over welke cookiecategorieën zijn geaccepteerd 1 jaar
Statistische cookie
_ga Wordt gebruikt door Google Analytics om gebruikers van elkaar te onderscheiden 2 jaar
_gid Wordt gebruikt door Google Analytics om gebruikers van elkaar te onderscheiden 1 dag
_gat Wordt gebruikt door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te beperken. Google Analytics wordt geïmplementeerd via Google Tag Manager; deze cookie krijgt de naam _dc_gtm_property-id> 1 minuut
mf_[session] Cookie voor het identificeren van de browsersessie. Sessie
mf_user Controle of de gebruiker een nieuwe of een terugkerende bezoeker is. 90 dagen

De rechtsgrond voor het gebruik van deze cookies wordt gevormd door onze gerechtvaardigde belangen bij dit gebruik (art. 6, lid 1, onder f) AVG).

We gebruiken cookies om een gebruiksvriendelijkere ervaring te bieden. Sommige elementen op onze website vereisen dat de browser wordt geïdentificeerd nadat de gebruiker verschillende pagina's op onze website heeft bezocht. Sommige functies van onze website werken mogelijk niet als zulke cookies niet worden opgeslagen.

Cookies worden niet door ons opgeslagen, maar door de gebruiker op zijn apparaat. De gebruiker heeft dus volledige controle over de cookies die op zijn apparaat zijn opgeslagen, en kan deze cookies op ieder moment verwijderen. De gebruiker kan ook bepalen welke cookies op zijn apparaat worden opgeslagen.

Inhoud van derden

Onze diensten kunnen inhoud van derden bevatten. Deze inhoud kan bestaan uit video's of kaarten. Door gebruik te maken van gespecialiseerde aanbieders, hoeven wij niet zelf videostreaming- of geografische diensten te verzorgen.

Wanneer iemand zich toegang verschaft tot inhoud van derden binnen onze diensten, kunnen persoonsgegevens worden verzameld door de externe aanbieder. Deze aanbieder kan in elk geval de volgende informatie verzamelen:

 • informatie over de browser en de versie ervan;
 • het besturingssysteem van de computer;
 • de internetprovider (internet service provider, ISP);
 • het IP-adres;
 • datum en tijd;
 • verwijzende website.

  De rechtsgrond voor de implementatie van inhoud van derden wordt gevormd door onze gerechtvaardigde belangen bij deze implementatie (art. 6, lid 1, onder f) AVG).

Tracerings- en (re)marketingservices van derden

Onze diensten kunnen tracerings- en (re)marketingservices van derden omvatten. Dankzij deze diensten kunnen wij het gebruik van onze site analyseren, de site optimaliseren voor onze gebruikers en een betere gebruikerservaring bieden. De rechtsgrond voor de implementatie van services van derden wordt gevormd door onze gerechtvaardigde belangen bij deze implementatie (art. 6, lid 1, onder f) AVG).

a. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de diensten te helpen bij het analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de diensten (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar – en door Google opgeslagen op – servers in de Verenigde Staten. Als de IP-anonimisering wordt geactiveerd, zal Google het laatste octet van het IP-adres afkappen/anonimiseren voor lidstaten van de Europese Unie en ook voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar – en ingekort door – servers van Google in de VS. Namens de websiteprovider gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de diensten te evalueren, rapporten over de activiteiten van de diensten voor websitebeheerders samen te stellen en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de websiteprovider te leveren. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de daarvoor bestemde instellingen te selecteren in uw browser. Houd er wel rekening mee dat, als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Ook kunt u voorkomen dat Google gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door de Browser Add-on te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl-NL. Deze website maakt gebruik van Google Analytics voor 'cross-device tracking' met behulp van een functie genaamd User ID. U kunt 'cross-device tracking' uitschakelen in uw Google-account: Mijn account/Uw persoonlijke informatie.

U kunt het gebruik van Google Analytics weigeren door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie op de computer geplaatst, waardoor wordt voorkomen dat bij een toekomstig bezoek aan deze website gegevens van u worden verzameld:

Klik hier om u af te melden van Google Analytics.

b. Google Dynamic Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Remarketing en Google Signals. Google Remarketing en Google Signals zijn advertentiediensten van Google Inc. die specifieke advertenties richten op eerdere bezoekers van de website.

Externe leveranciers, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op het internet. Zij maken gebruik van cookies om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van de gebruiker aan deze website. Gebruikers worden geïdentificeerd via cookies die in de webbrowser zijn opgeslagen. Met behulp van tekstbestandjes wordt het gebruik van de website geanalyseerd en vervolgens gebruikt voor specifieke productaanbevelingen en advertenties op basis van interesses.

Als u geen advertenties op basis van interesses wilt ontvangen, kunt u de Ads Preferences Manager gebruiken om cookies van Google uit te schakelen en advertenties in het Google-netwerk aan te passen door de Opt Out-pagina in de advertentie-instellingen van Google te openen ( https://www.google.de/settings/u/0/ads?hl=nl). Ook kunnen gebruikers het gebruik van cookies door externe leveranciers deactiveren door de Opt Out-pagina voor consumenten van het Network Advertising Initiative te openen of door het gebruik van cookies in hun browser te deactiveren.

c. DoubleClick

DoubleClick maakt gebruik van cookies om adverteerders en uitgevers te ondersteunen bij het beheren en leveren van advertenties op het web en om relevante advertenties te presenteren. De gegevens over uw gebruik van onze website die via de cookie worden verzameld, worden alleen op anonieme wijze opgeslagen met behulp van een identificatiekenmerk (bv. een 'cookie-id') en overgebracht naar – en opgeslagen op – de servers van Google DoubleClick in de VS. Telkens wanneer u op het web surft en een advertentie bekijkt of aanklikt die via het Google DoubleClick Ad Network wordt geleverd of overgebracht, wordt er een DoubleClick-cookie in uw webbrowser opgeslagen. Als uw webbrowser al een DoubleClick-cookie bevat, wordt er niet nog een cookie opgeslagen. Meer informatie over het gebruik van DoubleClick-cookies in het kader van het Google DoubleClick Ad Network vindt u onder de veelgestelde vragen over het privacybeleid van Google DoubleClick op google.com/intl/nl/policies.

d. Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing van Google Inc. waarmee vermarkte website-tags beheerd kunnen worden met behulp van een interface. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt voor activering van andere tags die op hun beurt, onder bepaalde omstandigheden, gegevens kunnen registreren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze informatie. Als de registratie is uitgeschakeld op domein- of cookieniveau, blijft deze instelling van kracht voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. Google Tag Manager plaatst geen cookies voor zichzelf, alleen voor de tools die via Google Tag Manager zijn geïntegreerd.

e. Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een website-analysetool die sessieherhaling, heatmaps, trechterdiagrammen, formulieranalyses, feedbackcampagnes en soortgelijke functies/functionaliteit biedt. Mouseflow kan het volgende registreren: uw klikken, muisbewegingen, scrollbewegingen, ingevulde formuliergegevens (toetsaanslagen) in niet-uitgesloten velden, bezochte pagina's en inhoud, tijd op de site, browser, besturingssysteem, apparaattype (desktop/tablet/telefoon), schermresolutie, bezoekerstype (eerste keer/terugkerend), verwijzende site, geanonimiseerd IP-adres, locatie (plaats/land), taal en soortgelijke metagegevens. Mouseflow verzamelt geen informatie op pagina's waar het niet is geïnstalleerd; ook volgt of verzamelt het geen informatie buiten uw webbrowser.

Als u zich wilt afmelden, kunt u dat doen op https://mouseflow.com/opt-out. Als u een kopie van uw gegevens wilt ontvangen of gegevens van u wilt laten corrigeren of wissen, neem dan eerst contact met ons op of, als tweede optie, met Mouseflow via [email protected]. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Mouseflow op http://mouseflow.com/privacy/. Voor meer informatie over Mouseflow en de AVG, ga naar https://mouseflow.com/gdpr/. Voor meer informatie over Mouseflow en CCPA, ga naar https://mouseflow.com/ccpa.

g. Google AdWords Conversion Tracking

Deze website maakt ook gebruik van Google Conversion Tracking, een analyseservice van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; 'Google'). Hierbij wordt door Google AdWords een cookie op uw computer geplaatst (een 'conversiecookie') als u via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als u een specifieke website van ons bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, weten wij en Google dat iemand op de advertentie heeft geklikt en naar onze site is doorgestuurd. Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De informatie die via conversiecookies wordt verkregen, dient om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. AdWords-klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversietracking-tag. Zij ontvangen geen informatie die kan worden gebruikt om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Als u niet wil deelnemen aan trackingprocedures, kunt u ook de noodzakelijke cookie-instellingen weigeren – via de browserinstellingen, waarmee u het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen uitschakelt. U kunt cookies voor conversietracking ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein 'googleadservices.com' worden geblokkeerd; of door op de volgende link te klikken en de plug-in te downloaden en te installeren die daar wordt aangeboden: https://www.google.com/settings/ads/plugin. U wordt dan uitgesloten van de Conversion Tracking-statistieken. Als u geen advertenties op basis van interesses wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor dit doel ook deactiveren via de site https://www.google.com/ads/preferences/html/blocked-cookies.html; of door op de volgende link te klikken en de plug-in te downloaden en te installeren die daar wordt aangeboden: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Meer informatie en de verklaring van Google inzake gegevensbescherming vindt u op: http://www.google.com/policies/privacy/

Rechten van de betrokkene

Iedere betrokkene heeft het recht op inzage (art. 15 AVG), het recht op rectificatie (art. 16 AVG), het recht op wissing (art. 17 AVG), het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG), het recht van bezwaar (art. 21 AVG) en het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG). Het recht op inzage en het recht op wissing zijn onderworpen aan de beperkingen van artikel 34 en 35 BDSG (Duitse 'Bundesdatenschutzgesetz'). Betrokkenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG juncto artikel 19 BDSG).

U heeft op elk moment in de toekomst het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit geldt ook voor toestemmingen die zijn verleend vóór de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), d.w.z. vóór 25 mei 2018. U wordt erop gewezen dat de intrekking alleen in de toekomst van kracht wordt. De intrekking heeft geen invloed op verwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd.

Nogmaals: stuur een e-mail naar het adres dat in het impressum is vermeld; of neem contact op met de functionaris voor gegevensbeveiliging via bovenstaand adres.

Als u bijvoorbeeld contactgegevens heeft verstrekt via de diensten en besluit dat u niet wilt dat Miltenyi Biomedicine die informatie gebruikt voor marketingdoeleinden in overeenstemming met deze privacyverklaring, dan kunt u zich op elk moment afmelden voor toekomstig gebruik daarvan door: (i) te klikken op de link onder aan elke e-mail die u ontvangt en u af te melden voor het ontvangen van toekomstige informatie; of (ii) door ons een e-mail te sturen via [email protected]. Wij wijzen u erop dat u zich mogelijk niet kunt afmelden voor e-mails over uw transacties en relatie met ons, zoals e-mails over uw account, verzoeken of aanvragen en aankopen van producten en/of diensten.

Informatie over het recht van bezwaar uit hoofde van art. 21 AVG

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang die wordt vervuld (art. 6, lid 1, onder e) AVG) of op basis van gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, onder f) AVG), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op dergelijke direct marketing.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.