Informatie over het Europese DALY 2 klinisch onderzoek

Meer informatie over DALY 2 EU

Informatie over het Amerikaanse DALY II klinisch onderzoek

Meer informatie over DALY II USA

CAR-T-celtherapie: een gepersonaliseerde behandeling

Wat is het verschil tussen chemotherapie en celtherapie?

Chemotherapeutica zijn chemische stoffen die zich richten op ziekte-veroorzakende kankercellen; daarbij doden ze deze cellen of remmen ze hun groei. Er zijn verschillende soorten chemotherapeutica voor de behandeling van kanker en ze worden gewoonlijk in combinatie gebruikt om maximale effecten te bereiken.

Celtherapieën zijn gepersonaliseerde behandelingen waarbij levende cellen worden gebruikt om verschillende ziekten te behandelen. Tegenwoordig worden twee hoofdtypen celtherapie standaard bij kankertherapie gebruikt: stamceltransplantatie en CAR-T-cellen. Stamcellen worden niet in een laboratorium aangepast voordat ze worden gebruikt als celtherapie bij het behandelen van kanker. CAR-T-cellen worden gemaakt uit cellen die zijn verkregen uit het bloed van de patiënt en die later in de patiënt worden getransfuseerd.

Wat is CAR-T-celtherapie?

Wat zijn CAR-T-cellen?
Het menselijk lichaam bestaat uit veel verschillende soorten cellen. CAR-T-celtherapie is een vorm van celtherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van speciaal gewijzigde T-cellen (een deel van het immuunsysteem) om kanker te bestrijden. Er wordt bloed afgenomen bij de patiënt en verzonden naar de productiefaciliteit voor CAR-T-cellen. Hier worden de T-cellen van de patiënt verrijkt en aangepast om CAR-T-cellen te worden die kankercellen herkennen. Wanneer deze CAR-T-cellen weer bij de patiënt worden ingebracht, kunnen de CAR-T-cellen zich hechten aan de kankercellen van de patiënt en deze aanvallen.
Green Bubble 2

De verschillende stappen van de CAR-T-celbehandeling

 • Icon

  Afname via leukaferese:
  Het benodigde volume bloed wordt afgenomen en verzonden naar de productiefaciliteit waar het experimentele product wordt geproduceerd.

 • Icon

  Voorbereiding voor de CAR-T-celtherapie:
  De patiënt krijgt chemotherapie (lymfodepletie) in het CAR-T-celcentrum om het aantal bloedcellen te verlagen.

 • Icon

  Infusie van CAR-T-cellen:
  Na het vervaardigen worden de CAR-T-cellen teruggestuurd naar het ziekenhuis en krijgt de patiënt een eenmalige infusie met zijn/haar eigen CAR-T-cellen.

Green Bubble 2
Hoe worden CAR-T-cellen gebruikt?
Er zijn enkele CAR-T-celproducten goedgekeurd door de Europese Commissie en de Amerikaanse FDA, evenals door nationale regelgevende instanties voor de behandeling van acute lymfatische B-celleukemieën, multipel myeloom en agressieve B-cellymfomen zoals DLBCL.
Hoelang duurt de therapie?
Onze CAR-T-celbehandeling is een eenmalige infusie die plaatsvindt binnen ongeveer 30 minuten na het begin van de infusieprocedure. Voor deze procedure bent u in het ziekenhuis. Na de infusie wordt u nauwlettend gecontroleerd door het medisch personeel van het ziekenhuis.
Wat zijn de bijwerkingen van CAR-T-celtherapie?
Vaak voorkomende bijwerkingen van CAR-T-celtherapie kunnen onder meer cytokine-release-syndroom en neurologische toxiciteit zijn. De arts in het CAR-T-celcentrum is op de hoogte van deze bijwerkingen en zal u de meest geschikte behandeling voor deze bijwerkingen geven zolang het onderzoek duurt.
Zijn CAR-T-cellen al getest bij andere patiënten?
Farmaceutische bedrijven en universitaire ziekenhuizen doen al enkele jaren klinisch onderzoek met CAR-T-cellen. Tot nu toe zijn er in Europa en de VS verschillende CAR-T-celproducten goedgekeurd voor volwassen en pediatrische patiënten met verschillende soorten bloedkanker. Het eerste product is in 2017 in de VS goedgekeurd en in 2018 in Europa. Tot nu toe zijn er duizenden patiënten behandeld met goedgekeurde CAR-T-celproducten.
Wat is een CD19 CAR-T-celproduct?
DLBCL is een kanker die specifieke celtypen aantast, namelijk de B-cellen. Deze cellen hebben een structuur op hun oppervlak die CD19 wordt genoemd. CD19 CAR-T-cellen kunnen CD19 op het oppervlak van de B-cellen herkennen om de kwaadaardige B-cellen aan te vallen. De eerste CD19 CAR-T-cellen zijn goedgekeurd in de VS in 2017 en in Europa in 2018.
Wat is zamtocabtagene autoleucel en hoe werkt het?
Naast CD19 hebben B-cellen een andere structuur op hun oppervlak die CD20 heet. Zamtocabtagene autoleucel is een experimenteel CAR-T-celproduct van Miltenyi Biomedicine waarvan wordt verwacht dat het kankercellen zal aanvallen door zich te hechten aan CD19- en CD20-structuren op B-cellen. In onze DALY 2 klinische onderzoeken verkennen we hoe goed ons CAR-T-celproduct werkt om DLBCL-patiënten te behandelen. Zamtocabtagene autoleucel is nog in geen enkel land een goedgekeurde behandeling, aangezien het momenteel wordt onderzocht in de DALY 2 klinische onderzoeken.

Informatie over het DALY 2 klinisch onderzoek

Evaluatie van een potentiële behandeling met CAR-T-cellen voor patiënten met DLBCL in Europa en de VS.

Kom meer te weten over het DALY 2-onderzoek

Verklarende woordenlijst

CAR-T-cellen

T-cellen maken deel uit van het immuunsysteem dat tegen ziekten beschermt. CAR-T-cellen zijn gewijzigde T-cellen die worden gebruikt om kanker te bestrijden.

CAR-T-celcentrum

Het CAR-T-celcentrum is een afdeling van een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in CAR-T-celbehandeling.

Cytokine-release-syndroom

Cytokine-release-syndroom is een verzameling symptomen die kunnen optreden als bijwerking van CAR-T-celtherapie. Het syndroom treedt op wanneer immuuncellen worden geactiveerd en grote hoeveelheden cytokinen (ontstekingsstoffen) in het lichaam afgeven.

Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL)

DLBCL is een agressieve B-cel-kanker. Het is de meest voorkomende vorm van non-hodgkinlymfoom.

Leukaferese

Leukaferese is een procedure waarbij specifieke bloedcellen worden verzameld uit het bloed van een patiënt voor de productie van CAR-T-cellen.

Lymfodepletie

Lymfodepletie is een behandeling met chemotherapeutica om de patiënt voor te bereiden op CAR-T-celtherapie.

Neurologische toxiciteit

Neurologische toxiciteit is de aanwezigheid van ten minste één neurologisch symptoom dat optreedt na infusie met CAR-T-cellen. Dit kan zich in veel verschillende vormen uiten.