DALY II USA klinisch onderzoek

In het DALY II USA klinisch onderzoek worden de veiligheid en werkzaamheid onderzocht van het experimentele medische product zamtocabtagene autoleucel bij patiënten die lijden aan DLBCL. Om aan dit onderzoek deel te nemen, moet u eerder 2 of meer verschillende behandelingsregimes hebben gekregen.

Cell blue 1
Cell blue 2
Zijn er vereisten voor deelname aan het DALY II USA klinisch onderzoek?
  • Leeftijd ≥ 18 jaar
  • Man of vrouw
  • Patiënten met een diagnose van DLBCL of een daarmee verband houdend subtype.
  • Patiënten die ten minste twee eerdere therapieën hebben gekregen om hun ziekte te behandelen
  • Toestemming geven voor deelname aan dit klinisch onderzoek

Als u deelneemt aan dit onderzoek, zult u worden beoordeeld om uw geschiktheid te bevestigen. Er zijn meer criteria voor deelname. Voor verdere informatie neemt u contact op met uw arts of de arts in het CAR-T-celcentrum.
Wat gebeurt er tijdens het DALY II USA klinisch onderzoek?
Als u ermee akkoord gaat om deel te nemen aan het DALY II USA klinisch onderzoek, wordt u gevraagd om een reeks beoordelingen te ondergaan om het effect van de behandeling op uw ziekte te bepalen. De beoordelingen beginnen vóór, tijdens en nadat u uw behandeling krijgt. Ook wordt u gevraagd om deel te nemen aan een langdurig klinisch onderzoek zodat Miltenyi Biomedicine u gedurende langere tijd kan observeren.
U dient met uw arts te bespreken of deelname aan het DALY II USA klinisch onderzoek voor u geschikt is.
Wat zijn de voordelen van deelname aan DALY II USA in vergelijking met het krijgen van een goedgekeurd product?
Enkele voordelen van uw deelname aan het DALY II USA klinisch onderzoek kunnen zijn:
  • Toegang tot een nieuwe therapie die nog niet beschikbaar is voor het algemene publiek
  • Regelmatige afspraken met zorgverleners
  • Een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een therapie
Hoewel elk klinisch onderzoek en elke behandeling risico's en voordelen heeft, dient u dit met uw arts te bespreken om te bepalen of dit klinisch onderzoek voor u geschikt is.
Hoelang duurt het DALY II USA klinisch onderzoek en moet ik in het ziekenhuis blijven?
U kunt maximaal één maand in het ziekenhuis worden opgenomen. Dit is voor uw voorbereiding op de therapie, de infusie met het CAR-T-celproduct en de eerste twee weken nacontrole na de infusie. Na uw ziekenhuisopname zal uw gezondheidstoestand twee jaar lang nauwlettend worden gecontroleerd.
Is het DALY II USA klinisch onderzoek goedgekeurd?
Wij hebben van de FDA toestemming gekregen voor het uitvoeren van het DALY II USA klinisch onderzoek. Daarnaast heeft de plaatselijke institutionele beoordelingscommissie (een ethische commissie voor het ziekenhuis) goedkeuring gegeven aan de ziekenhuizen die aan het DALY II USA klinisch onderzoek deelnemen.
Hoe kan ik aan het DALY II USA klinisch onderzoek deelnemen?
Voor verdere informatie over het DALY II USA klinisch onderzoek neemt u contact op met uw arts.

Locaties voor het DALY II USA klinisch onderzoek

We werken de locaties voor het klinisch onderzoek in de VS regelmatig bij. Kom op een later tijdstip terug om de dichtstbijzijnde locatie te vinden of zie NCT04792489.

map
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Arizona
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
Californië
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
Connecticut
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
Illinois
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
Kansas
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
Maryland
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
Massachusetts
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
Michigan
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
Missouri
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
Nebraska
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
New York
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
North Carolina
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
Ohio
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
Oregon
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
Pennsylvania
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
Texas
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.
Wisconsin
De locaties voor het klinisch onderzoek in uw land zijn nog niet geactiveerd. Kom op een later tijdstip terug voor verdere informatie of zie NCT04792489.

Verklarende woordenlijst

CAR-T-cellen

T-cellen maken deel uit van het immuunsysteem dat tegen ziekten beschermt. CAR-T-cellen zijn gewijzigde T-cellen die worden gebruikt om kanker te bestrijden.

CAR-T-celcentrum

Het CAR-T-celcentrum is een afdeling van een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in CAR-T-celbehandeling.

Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL)

DLBCL is een agressieve B-cel-kanker. Het is de meest voorkomende vorm van non-hodgkinlymfoom.

Experimenteel medisch product

Een experimenteel medisch product is een farmaceutische vorm van een actieve stof die wordt getest in een klinisch onderzoek.