Informatie over het Europese DALY 2 klinisch onderzoek

Meer informatie over DALY 2 EU

Informatie over het Amerikaanse DALY II klinisch onderzoek

Meer informatie over DALY II USA

DALY 2: klinische onderzoeken voor patiënten met DLBCL

Onze onderzoeken in Europa en de VS

Wat zijn de DALY 2 klinische onderzoeken?

DALY 2 zijn twee klinische onderzoeken die worden gesponsord door Miltenyi Biomedicine om ons nieuwe experimentele medische product , zamtocabtagene autoleucel, een CAR-T-celproduct te onderzoeken bij patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL).

Er zijn twee DALY 2 klinische onderzoeken opgezet, één voor Europa (DALY 2 EU) en het andere voor de VS (DALY II USA). In de Europese landen zal ons experimentele medische product worden vergeleken met een andere behandeling, terwijl het in de VS zal worden geëvalueerd zonder vergelijking met een andere behandeling. De uitvoering van de DALY 2 klinische onderzoeken is goedgekeurd door de regelgevende instanties in verschillende Europese landen en de VS.

Informatie over de DALY 2 klinische onderzoeken voor DLBCL

Green Bubble 2
Is dit geneesmiddel eerder bij andere patiënten getest?
Het experimentele medische product van de DALY 2 klinische onderzoeken is zamtocabtagene autoleucel. Tot nu zijn de meeste CAR-T-celtherapieën bedoeld voor de behandeling van patiënten die lijden aan bloedkanker zoals leukemie of lymfoom.
De DALY 2 klinische onderzoeken zijn gebaseerd op een eerder klinisch onderzoek met hetzelfde experimentele medische product bij lymfoompatiënten die zijn behandeld in drie onderzoekscentra in Duitsland.
Wat gebeurt er tijdens dit klinisch onderzoek?
Als u in aanmerking komt en ermee akkoord gaat om deel te nemen aan een DALY 2 klinisch onderzoek, wordt u gevraagd om een reeks beoordelingen te ondergaan om het effect van de behandeling op uw ziekte te bepalen. De beoordelingen beginnen vóór, tijdens en nadat u uw behandeling krijgt. We zullen u vragen om deel te nemen aan een langdurig klinisch onderzoek zodat Miltenyi Biomedicine u en uw ziekte gedurende langere tijd kan observeren.
U dient met uw zorgverlener te bespreken of deelname aan het DALY 2 klinisch onderzoek voor u geschikt is.

De verschillende stappen van de CAR-T-celbehandeling

 • Icon

  Afname via leukaferese:
  Het benodigde volume bloed wordt afgenomen en verzonden naar de productiefaciliteit waar het experimentele product wordt geproduceerd.

 • Icon

  Voorbereiding voor de CAR-T-celtherapie:
  De patiënt krijgt chemotherapie (lymfodepletie) in het CAR-T-celcentrum om het aantal bloedcellen te verlagen.

 • Icon

  Infusie van CAR-T-cellen:
  Na het vervaardigen worden de CAR-T-cellen teruggestuurd naar het ziekenhuis en krijgt de patiënt een eenmalige infusie met zijn/haar eigen CAR-T-cellen.

Cell blue 2
Wat zijn de risico's van deelname aan dit klinisch onderzoek?
In de DALY 2 klinische onderzoeken wordt gekeken naar de veiligheid en werkzaamheid van de infusie met het experimentele medische product. U kunt bijwerkingen ondervinden van uw behandeling. Spreek met uw arts om meer te weten te komen over de mogelijke bijwerkingen.
Hoewel elk klinisch onderzoek en elke behandeling risico's en voordelen heeft, dient u dit met uw arts te bespreken om te bepalen of dit klinisch onderzoek voor u geschikt is.
Kan ik het onderzoek verlaten als ik niet meer wil deelnemen?
Alle deelnemers hebben het recht om zich op elk moment terug te trekken uit deelname aan het DALY 2 klinisch onderzoek, zonder opgave van redenen en zonder nadelige gevolgen voor de toekomstige medische zorg waarop een deelnemer recht heeft.
Kan ik vóór mijn inschrijving het COVID 19-vaccin krijgen?
Aangezien de COVID-19-vaccinatiestrategie per regio verschilt, vragen wij u om deze kwestie of andere kwesties in verband met COVID-19 met uw arts of de arts in het CAR-T-celcentrum te bespreken. Miltenyi Biomedicine kan geen COVID 19-vaccin aanbieden als onderdeel van het DALY 2-onderzoek.
Moet ik betalen voor mijn deelname aan het DALY 2-onderzoek?
De onderzoeksmedicatie, gerelateerde procedures en een deel van de reiskosten zullen worden vergoed door Miltenyi Biomedicine. Bespreek deze bijzonderheden met uw arts in het CAR-T-celcentrum.

Plaatselijke informatie over het DALY 2-onderzoek

Informatie over het Europese DALY 2 klinisch onderzoek

Meer informatie over DALY 2 EU

Informatie over het Amerikaanse DALY II klinisch onderzoek

Meer informatie over DALY II USA

Informatie over CAR-T-celtherapie

Begrijpen hoe gepersonaliseerde CAR-T-celtherapie werkt om kanker te bestrijden.

Kom meer te weten over CAR-T-celtherapie

Verklarende woordenlijst

CAR-T-cellen

T-cellen maken deel uit van het immuunsysteem dat tegen ziekten beschermt. CAR-T-cellen zijn gewijzigde T-cellen die worden gebruikt om kanker te bestrijden.

CAR-T-celcentrum

Het CAR-T-celcentrum is een afdeling van een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in CAR-T-celbehandeling.

Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL)

DLBCL is een agressieve B-cel-kanker. Het is de meest voorkomende vorm van non-hodgkinlymfoom.

Experimenteel medisch product

Een experimenteel medisch product is een farmaceutische vorm van een actieve stof die wordt getest in een klinisch onderzoek.

Leukaferese

Leukaferese is een procedure waarbij specifieke bloedcellen worden verzameld uit het bloed van een patiënt voor de productie van CAR-T-cellen.

Lymfodepletie

Lymfodepletie is een behandeling met chemotherapeutica om de patiënt voor te bereiden op CAR-T-celtherapie.