Informatie over het Europese DALY 2 klinisch onderzoek

Meer informatie over DALY 2 EU

Informatie over het Amerikaanse DALY II klinisch onderzoek

Meer informatie over DALY II USA

Juridische opmerkingen

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Hier vindt u alle informatie over juridische opmerkingen.

Juridische opmerkingen

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Hier vindt u alle informatie over juridische opmerkingen.

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website (de 'site') te gebruiken, garandeert u Miltenyi Biomedicine en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven ('Miltenyi Biomedicine') dat u de site of de inhoud ervan niet zult gebruiken voor onwettige doeleinden of voor doeleinden die door deze gebruiksvoorwaarden verboden zijn. Als u zich niet aan de gebruiksvoorwaarden houdt, mag u de site niet langer gebruiken.

De site is eigendom van en wordt beheerd door Miltenyi Biomedicine. Alle inhoud en gegevens op – of rechtstreeks toegankelijk via – de site zijn eigendom van Miltenyi Biomedicine en/of licentiegevers. De inhoud is beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht. Miltenyi Biomedicine en/of haar licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk door deze gebruiksvoorwaarden worden verleend.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miltenyi Biomedicine heeft u niet het recht om inhoud van de site te wijzigen, de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren of de inhoud van de site te gebruiken voor doeleinden die in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk zijn toegestaan. U mag de inhoud van de site downloaden naar één enkele computer en gebruiken voor het verkrijgen van informatie over – en de aankoop van – producten en diensten die op de site worden aangeboden (onder voorbehoud van de verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn).

U bevestigt en stemt ermee in dat deze beperkte gebruikslicentie voor de site u geen enkel ander recht en geen enkele andere licentie verleent – door middel van implicatie, 'estoppel' of anderszins – uit hoofde van de intellectuele eigendomsrechten van Miltenyi Biomedicine of van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miltenyi Biomedicine mag u geen inhoud van deze site opnemen in een andere website (bv. door middel van 'framing') of vanaf andere websites hyperlinks naar deze site maken.

Alle informatie en/of gegevens die u ons via deze site verstrekt, worden gebruikt en behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid, dat u op de site kunt vinden.

VANWEGE DE TECHNISCHE BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN DE COMMUNICATIE VIA HET INTERNET, VERKLAART OF GARANDEERT MILTENYI BIOMEDICINE NIET DAT INFORMATIE OF GEGEVENS DIE U VIA DEZE WEBSITE VERSTREKT, NIET DOOR ONBEVOEGDE DERDEN KUNNEN WORDEN INGEZIEN DOOR MIDDEL VAN HACKS, VIRUSSEN OF SOORTGELIJKE METHODEN.

Ondanks onze pogingen om de nauwkeurigheid van de site in stand te houden, doet Miltenyi Biomedicine in dit opzicht geen enkele toezegging. Er kan sprake zijn van fouten, onnauwkeurigheden of ongeoorloofde wijzigingen aan de site door derden. Als u een onnauwkeurigheid opmerkt, verzoeken wij u Miltenyi Biomedicine hiervan op de hoogte te stellen zodat de onnauwkeurigheid gecorrigeerd kan worden. De inhoud van de site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Aanbieder

Aanbieder
Miltenyi Biomedicine GmbH
Friedrich-Ebert-Strasse 68
51429 Bergisch Gladbach,
Duitsland

Telefoon: +49 2204-8306-820
Fax: +49 2204-8306-821
E-mailadres: [email protected]

Algemeen directeur:
Dipl.-Phys. Stefan Miltenyi, Dipl.-Vw. Norbert Hentschel, Dr. Antoon Overstijns

Handelsregister Amtsgericht Köln, HRB 99481 Btw-registratienummer: DE 327 032 500

Bevoegde overheidsinstantie: Regierungspräsidium Köln

Verantwoordelijke voor de redactionele inhoud: Linda Hanssens

Auteursrechten

Copyright 2023 Miltenyi Biomedicine. Alle rechten voorbehouden.

De tekst, afbeeldingen, grafieken, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en de samenhang ervan op de website van Miltenyi Biomedicine zijn alle onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze objecten mogen niet voor commercieel gebruik of verspreiding gekopieerd worden. Ook mogen deze objecten niet gewijzigd of op andere sites geplaatst worden.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle merken die op de website van Miltenyi Biomedicine worden weergegeven, onderworpen aan de handelsmerkrechten van de Miltenyi Biotec-groep, met inbegrip van alle primaire merken, de modelnaamplaten en de bedrijfslogo's en -emblemen van Miltenyi Biomedicine.

Adapter CAR, autoMACS, CliniMACS, het CliniMACS-logo, CliniMACS Prodigy, CryoMACS, CytoMix, CytoStim, DendriMACS, ExiTron, ExpAct, FeraSpin, FeraTrack, GadoSpin, gentleMACS, LIFE 18, LIFE 21, MACS, het MACS-logo, MACSductin, MACSelect, MACSfectin, MACSflex, MACSiBead, MACSiMAG, MACSmix, MACSprep, MACSQuant, MACSQuantify, MACSxpress, MidiMACS, MiniMACS, miRXplore, MultiMACS, NeuroBrew, NiraWave, OctoMACS, het OWL-logo, PepTivator, pMACS, PolySon, PrepProtect, QuadroMACS, REAfinity, REAlease, Rheo, StemMACS, StraightFrom, SuperAmp, SuperMACS, TexMACS, TheraSorb, thermoMACS, TransAct, Tyto, het Tyto-logo, VarioMACS, Vio, Viobility, VioBlue, VioBright, VioGreen, Viscover, en µMACS zijn ofwel geregistreerde handelsmerken ofwel handelsmerken van de Miltenyi Biotec-groep in Duitsland, de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle andere handelsmerken die in dit document worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en worden uitsluitend ter identificatie gebruikt.

Geen garanties of verklaringen

Deze informatie wordt door Miltenyi Biomedicine verstrekt op basis van 'as is' en zonder enige expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk, en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel de verstrekte informatie geacht wordt nauwkeurig te zijn, kan deze toch fouten of onnauwkeurigheden bevatten. De vermelding van producten of diensten die niet van Miltenyi Biomedicine zijn, is slechts ter informatie en houdt geen goedkeuring of aanbeveling in. Miltenyi Biomedicine aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de keuze, de werking of het gebruik van deze producten.

Geen licenties

Miltenyi Biomedicine heeft ernaar gestreefd een innovatieve en informatieve internetsite tot stand te brengen. U dient evenwel ook te beseffen dat Miltenyi Biomedicine haar intellectuele eigendom moet beschermen, waaronder haar octrooien, handelsmerken en auteursrechten. Daarom dient u zich ervan bewust te zijn dat door deze internetsite geen enkele licentie voor intellectuele eigendom van Miltenyi Biomedicine is verleend.

Gelinkte pagina's

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links op onze website. Voor de inhoud van gelinkte pagina's zijn uitsluitend de aanbieders ervan verantwoordelijk.

Credits voor afbeeldingen

Afbeelding: Holding hands
Credit: megaflopp/Shutterstock.com

Afbeelding: Patient and doctor
Credit: © Monkey Business Images/Shutterstock.com