Informace o evropském klinickém hodnocení DALY 2

O DALY 2 EU podrobněji

Informace o klinickém hodnocení DALY II v USA

O DALY II USA podrobněji

Právní poznámky

Děkujeme za váš zájem o naši společnost a naše výrobky. Zde jsou uvedeny všechny informace související s právními poznámkami.

Právní poznámky

Děkujeme za váš zájem o naši společnost a naše výrobky. Zde jsou uvedeny všechny informace související s právními poznámkami.

Podmínky použití

Použitím těchto webových stránek („stránky“) společnosti Miltenyi Biomedicine a jejím dceřiným a přidruženým společnostem („Miltenyi Biomedicine“) zaručujete, že nebudete stránky a jejich obsah používat k nezákonným účelům nebo k účelům zakázaným těmito podmínkami použití. Pokud nebudete dodržovat podmínky použití, nebudete již moci tyto stránky používat.

Webové stránky vlastní a provozuje společnost Miltenyi Biomedicine. Veškerý obsah a údaje na stránkách nebo z nich přímo dostupné jsou vlastnictvím společnosti Miltenyi Biomedicine a/nebo poskytovatelů licence. Obsah je chráněn zákonem o autorských právech a ochranných známkách. Společnost Miltenyi Biomedicine a/nebo poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá práva, která nejsou těmito podmínkami použití výslovně udělena.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Miltenyi Biomedicine nemáte právo modifikovat žádný obsah stránek, plně nebo částečně reprodukovat stránky ani používat obsah stránek k jakýmkoli účelům, které nejsou v těchto podmínkách použití výslovně povoleny. Obsah stránek můžete stahovat na jakýkoli počítač pro osobní použití a používat jej k získávání informací o výrobcích a službách nabízených na stránkách a k jejich zakoupení (v souladu s platnými prodejními podmínkami).

Berete na vědomí a souhlasíte, že tato omezená licence k používání stránek vám podle práva na duševní vlastnictví společnosti Miltenyi Biomedicine nebo jakékoli třetí strany neuděluje žádná jiná práva ani licence, a to jako důsledek, zákonná překážka ani jinak.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Miltenyi Biomedicine nesmíte obsah těchto stránek zahrnovat do žádných jiných webových stránek (např. prostřednictvím „rámování“) ani nemůžete tvořit hypertextové odkazy na tyto stránky z jiných webových stránek.

Jakékoli informace a/nebo údaje, které nám poskytnete prostřednictvím těchto stránek, budou používány v souladu s našimi zásadami o ochraně soukromí, které jsou dostupné na našich stránkách, a podle nich s nimi bude i nakládáno.

Z DŮVODU TECHNICKÝCH OMEZENÍ S OHLEDEM NA OCHRANU KOMUNIKACE PŘES INTERNET SPOLEČNOST MILTENYI BIOMEDICINE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PŘÍSLIBY ANI ZÁRUKY, ŽE K INFORMACÍM NEBO ÚDAJŮM POSKYTNUTÝM VÁMI PŘES TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEZÍSKÁ PŘÍSTUP NEOPRÁVNĚNÁ TŘETÍ STRANA, AŤ PROSTŘEDNICTVÍM NAPADENÍ ÚČTU, VIRY NEBO PODOBNÝMI ZPŮSOBY.

Navzdory snaze o zachování přesnosti stránek nepodává společnost Miltenyi Biomedicine v tomto ohledu naprosto žádné přísliby. Mohou se objevit chyby, nepřesnosti nebo neoprávněné modifikace stránek třetími stranami. Pokud zjistíte nepřesnost, informujte prosím společnost Miltenyi Biomedicine, abychom ji mohli opravit. Obsah těchto webových stránek může být změněn bez předchozího upozornění.

Poskytovatel

Poskytovatel
Miltenyi Biomedicine GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 68
51429 Bergisch Gladbach,
Německo

Telefonní číslo: +49-2204-8306-820
Fax: +49-2204-8306-821
E-Mail: [email protected]

Výkonný ředitel:
Dipl.-Phys. Stefan Miltenyi, Dipl.-Vw. Norbert Hentschel, Dr. Antoon Overstijns

Obchodní rejstřík Amtsgericht Köln, HRB 99481 VAT registration number: DE 327 032 500

Příslušný vládní orgán: Regierungspräsidium Köln

Osoba odpovědná za redakční obsah: Linda Hanssens

Autorská práva

Copyright 2023 Miltenyi Biomedicine. Všechna práva vyhrazena

Text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animované soubory, videosoubory a jejich uspořádání na webových stránkách společnosti Miltenyi Biomedicine podléhají autorským právům a další ochraně duševního vlastnictví Tyto položky nesmí být kopírovány ke komerčním účelům ani za účelem distribuce, ani nesmí být upravovány a zveřejňovány na jiných webových stránkách.

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, všechny známky vyobrazené na webových stránkách společnosti Miltenyi Biomedicine podléhají právům na ochranné známky skupiny společností Miltenyi Biotec, a to včetně každé primární značky společnosti Miltenyi Biomedicine, jejích štítků modelů a podnikových log a emblémů.

Adapter CAR, autoMACS, CliniMACS, logo CliniMACS, CliniMACS Prodigy, CryoMACS, CytoMix, CytoStim, DendriMACS, ExiTron, ExpAct, FeraSpin, FeraTrack, GadoSpin, gentleMACS, LIFE 18, LIFE 21, MACS, logo MACS, MACSductin, MACSelect, MACSfectin, MACSflex, MACSiBead, MACSiMAG, MACSmix, MACSprep, MACSQuant, MACSQuantify, MACSxpress, MidiMACS, MiniMACS, miRXplore, MultiMACS, NeuroBrew, NiraWave, OctoMACS, logo OWL, PepTivator, pMACS, PolySon, PrepProtect, QuadroMACS, REAfinity, REAlease, Rheo, StemMACS, StraightFrom, SuperAmp, SuperMACS, TexMACS, TheraSorb, thermoMACS, TransAct, Tyto, logo Tyto, VarioMACS, Vio, Viobility, VioBlue, VioBright, VioGreen, Viscover a µMACS jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky skupiny společností Miltenyi Biotec v Německu, USA a/nebo jiných zemích.

Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva zmíněná v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků a jsou použity pouze pro účely identifikace.

Žádné záruky ani přísliby

Společnost Miltenyi Biomedicine tyto informace poskytuje „tak, jak jsou“ a bez jakéhokoli druhu výslovné či předpokládané záruky, mimo jiné včetně jakýchkoli předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neomezování a tyto informace mohou být kdykoli a bez předchozího upozornění změněny. Přestože se má za to, že jsou poskytnuté informace pravdivé, mohou obsahovat chyby nebo nepřesnosti. Zmínky o výrobcích, které nepatří společnosti Miltenyi Biomedicine, slouží pouze pro informační účely a nepředstavují schválení ani doporučení těchto výrobků. Společnost Miltenyi Biomedicine nepřebírá žádnou odpovědnost co se týče výběru, výkonu či použití těchto výrobků.

Žádné licence

Společnost Miltenyi Biomedicine se snažila vytvořit inovativní a informativní internetové stránky. Zároveň je však nutné si uvědomit, že společnost Miltenyi Biomedicine musí chránit své duševní vlastnictví včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv. Proto tedy vezměte na vědomí, že tyto internetové stránky neudělují licenci na duševní vlastnictví společnosti Miltenyi Biomedicine.

Propojené stránky

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů na našich webových stránkách. Obsah propojených stránek je výhradní odpovědností jejich poskytovatele.

Tvůrci obrázků

Obrázek: Držení rukou
Tvůrce: megaflopp/Shutterstock.com

Obrázek: Pacient a lékař
Tvůrce: © Monkey Business Images/Shutterstock.com