Informace o evropském klinickém hodnocení DALY 2

O DALY 2 EU podrobněji

Informace o klinickém hodnocení DALY II v USA

O DALY II USA podrobněji

CAR-T buněčná terapie: personalizovaná léčba

Jaký je rozdíl mezi chemoterapií a buněčnou terapií?

Chemoterapeutická léčiva jsou chemické látky, které se zaměřují na rakovinné buňky způsobující onemocnění, čímž je ničí nebo inhibují jejich růst. Na trhu jsou různé typy chemoterapeutických léčiv pro léčbu nádorových onemocnění a obvykle se podávají v kombinaci, aby se maximalizoval jejich účinek.

Buněčné terapie jsou personalizované léčby, ve kterých se živé buňky používají k léčbě různých onemocnění. V dnešní době se při léčbě nádorových onemocnění běžně používají dva typy buněčné terapie: transplantace kmenových buněk a CAR-T-lymfocyty. Kmenové buňky nejsou před použitím v buněčné terapii pro léčbu nádorového onemocnění modifikovány v laboratoři. CAR-T-lymfocyty se vyrábí z kmenových buněk obohacených pacientovou krví a později jsou transfuzí přenášeny do pacienta.

Co je CAR-T buněčná terapie?

Co jsou CAR-T-lymfocyty?
Lidské tělo se skládá z mnoha různých typů buněk. CAR-T buněčná terapie je typ celulární terapie, který používá zvlášť upravené T-lymfocyty — které tvoří součást imunitního systému — pro boj s nádorovým onemocněním. Z těla pacienta se odebere krev, která se posílá do zařízení, kde se vyrábí CAR-T-lymfocyty. Zde jsou pacientovy T-lymfocyty obohaceny a modifikovány, aby se z nich staly CAR-T-lymfocyty které rozpoznávají nádorové buňky. Až jsou tyto CAR-T-lymfocyty infuzí vráceny do těla pacienta, jsou schopny přilnout na nádorové buňky pacienta a napadnout je.
Green Bubble 2

Různé fáze CAR-T buněčné terapie

 • Icon

  Odběr pro leukaferézu:
  Bude odebrán požadovaný objem krve, který se zašle do zařízení, kde se vyrábí hodnocený přípravek.

 • Icon

  Příprava na CAR-T buněčnou terapii:
  Pacient dostane v centru CAR-T buněčné terapie chemoterapii (lymfocytární depleci) na snížení počtu krvinek.

 • Icon

  Infuze CAR-T-lymfocytů:
  Až budou CAR-T-lymfocyty vyrobeny, zašlou se zpět do nemocnice a pacient obdrží jedinou infuzi obsahující jeho vlastní CAR-T-lymfocyty.

Green Bubble 2
Jak se CAR-T-lymfocyty používají?
Některé přípravky z CAR-T-lymfocytů jsou Evropskou komisí a FDA pro USA i dalšími národními kontrolními orgány schváleny pro léčbu akutních lymfoblastických leukemií B-lymfocytem, mnohočetných myelomů a agresivních B-lymfomů, jako je DLBCL.
Jak dlouho tato terapie trvá?
Naše CAR-T buněčná terapie je podávána formou jediné infuze, ke které dojde přibližně 30 minut od začátku procesu infuze. Během tohoto zákroku budete v nemocnici. Po infuzi budete pod přísnou kontrolou zdravotnického personálu nemocnice.
Jaké jsou vedlejší účinky CAR-T buněčné terapie?
Časté vedlejší účinky CAR-T buněčné terapie mohou zahrnovat syndrom z uvolnění cytokinů a neurologickou toxicitu. Lékař v centru CAR-T buněčné terapie si je těchto vedlejších účinků vědom a po celou dobu studie vám k nim bude poskytovat tu nejvhodnější léčbu.
Byly CAR-T-lymfocyty již testovány u jiných pacientů?
Farmaceutické společnosti a fakultní nemocnice provádějí klinická hodnocení s CAR-T-lymfocyty již několik let. K dnešnímu dni je v Evropě a USA schváleno několik přípravků s CAR-T-lymfocyty pro léčbu dospělých a dětských pacientů s různými typy krevního nádorového onemocnění. První přípravek byl v USA schválen v roce 2017 a v Evropě v roce 2018. K dnešnímu dni byly schválenými přípravky obsahujícími CAR-T-lymfocyty léčeny tisíce pacientů.
Co je buněčný přípravek CAR-T na CD19?
DLBCL je nádorové onemocnění ovlivňující konkrétní typ buněk, B-lymfocyty, které na svém povrchu mají strukturu zvanou CD19. CD19 CAR-T-lymfocyty mají schopnost rozpoznat CD19 na povrchu B-lymfocytů a napadnout nádorové B-lymfocyty. První CD19 CAR-T-lymfocyty byly v USA schváleny v roce 2017 a v Evropě v roce 2018.
Co je zamtocabtagene autoleucel a jak působí?
B-lymfocyty mají na svém povrchu kromě CD19 i další strukturu zvanou CD20. Zamtocabtagene autoleucel je hodnocený léčivý přípravek společnosti Miltenyi Biomedicine, který obsahuje CAR-T-lymfocyty a očekává se, že bude bojovat proti nádorovému onemocnění tak, že přilne na struktury CD19 a CD20 na B-lymfocytech. Prostřednictvím našich klinických hodnocení DALY 2 zkoumáme možnost léčit pacienty s DLBCL naším buněčným přípravkem CAR-T. Zamtocabtagene autoleucel zatím není schválenou léčbou v žádné zemi a v současnosti je zkoumán v rámci klinických hodnocení DALY 2.

Informace o klinickém hodnocení DALY 2

Posouzení potenciální CAR-T buněčné terapie pro pacienty s DLBCL v Evropě a USA.

Zjistěte více informací o klinickém hodnocení DALY 2

Slovník pojmů

CAR-T-lymfocyty

T-lymfocyty tvoří součást imunitního systému, který chrání před onemocněními. CAR-T-lymfocyty jsou pozměněné T-lymfocyty, které bojují proti nádorovému onemocnění.

Centrum CAR-T buněčné terapie

Centrum CAR-T buněčné terapie je jednotka nemocnice, která se specializuje na CAR-T buněčnou terapii.

Syndrom z uvolnění cytokinů

Syndrom z uvolnění cytokinů je soubor příznaků, které se mohou vyvinout jako nežádoucí účinek CAR-T buněčné terapie. K syndromu dojde ve chvíli, kdy jsou aktivovány imunitní buňky, které začnou vylučovat velké množství cytokinů (zánětlivých složek) do těla.

Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL)

DLBCL je agresivní nádorové onemocnění postihující B-lymfocyty. Je to nejběžnější typ non-Hodgkinova lymfomu.

Leukaferéza

Leukaferéza je postup, při kterém jsou z pacientovy krve odebrány určité krevní buňky pro výrobu CAR-T-lymfocytů.

Lymfocytární deplece

Lymfocytární deplece je léčba používající chemoterapeutika k přípravě pacienta na CAR-T buněčnou terapii.

Neurologická toxicita

Neurologická toxicita je přítomnost alespoň jednoho neurologického příznaku, který se projeví po infuzi CAR-T-lymfocytů. Jejich klinické spektrum je velice heterogenní.