Klinické hodnocení DALY II USA

Klinické hodnocení DALY II USA zkoumá bezpečnost a účinnost hodnoceného léčivého přípravku zamtocabtagene autoleucel u pacientů s DLBCL. Podmínkou pro účast v tomto hodnocení je to, že jste již obdrželi 2 nebo více různých léčebných režimů.

Cell blue 1
Cell blue 2
Jsou s účastí v klinickém hodnocení DALY II USA spojeny nějaké požadavky?
  • Věk ≥ 18 let.
  • Muž nebo žena.
  • Pacienti s diagnózou DLBCL nebo souvisejícího podtypu.
  • Pacienti, kteří podstoupili alespoň dvě předchozí terapie k léčbě jejich onemocnění.
  • Souhlas s účastí v tomto klinickém hodnocení.

Pokud se tohoto hodnocení zúčastníte, budou provedena vyšetření na potvrzení vaší způsobilosti. Vaše účast je podmíněna dalšími kritérii. Pro více informací se prosím obraťte na svého lékaře nebo lékaře v centru pro CAR-T-lymfocyty.
Co se bude během klinického hodnocení DALY II USA dít?
Pokud budete s účastí v klinickém hodnocení DALY II USA souhlasit, požádáme vás, abyste podstoupili řadu vyšetření, kterými budeme zjišťovat účinek léčby na vaše onemocnění. Vyšetření budou probíhat před zahájením léčby, v jejím průběhu i po jejím dokončení. Také vás požádáme o účast v dlouhodobé klinické studii, která společnosti Miltenyi Biomedicine umožní sledovat vás po delší časové období.
Promluvte si se svým lékařem o tom, zda je pro vás účast v klinickém hodnocení DALY II USA vhodná.
Jaké jsou přínosy účasti v DALY II USA ve srovnání s léčbou schváleným přípravkem?
Mezi přínosy spojené s účastí v klinickém hodnocení DALY II USA mohou patřit:
  • Přístup k nové léčbě, která není veřejně dostupná.
  • Pravidelné návštěvy u zdravotnických odborníků.
  • Důležitá role ve vývoji terapie.
Každé klinické hodnocení nebo léčba s sebou obnášejí rizika a přínosy, a proto si na toto téma promluvte se svým lékařem, ať se můžete rozhodnout, zda je pro vás toto klinické hodnocení vhodné.
Jak dlouho klinické hodnocení DALY II USA trvá a budu muset zůstat v nemocnici?
Můžete být hospitalizováni po dobu až jednoho měsíce, což bude zahrnovat přípravu na léčbu, infuzi přípravku s CAR-T-lymfocyty a první dva týdny následného sledování po infuzi. Po hospitalizaci bude váš zdravotní stav bude bedlivě sledován po dobu dvou let.
Je klinické hodnocení DALY II USA schváleno?
K provádění klinického hodnocení DALY II USA jsme dostali svolení od FDA. Kromě toho schválila etická komise pro danou nemocnici účast nemocnic na klinickém hodnocení DALY II USA.
Jak se mohu klinického hodnocení DALY II USA zúčastnit?
Pro více informací o klinickém hodnocení DALY II USA se prosím obraťte na svého lékaře.

Místa provádění klinického hodnocení DALY II USA

Místa provádění klinického hodnocení v USA pravidelně aktualizujeme. Chcete-li zjistit, které pracoviště je pro vás nejblíž, vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.

map
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Arizona
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
Kalifornie
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
Connecticut
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
Illinois
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
Kansas
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
Maryland
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
Massachusetts
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
Michigan
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
Missouri
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
Nebraska
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
New York
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
Severní Karolína
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
Ohio
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
Oregon
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
Pensylvánie
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
Texas
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.
Wisconsin
Pracoviště klinického hodnocení zatím nejsou ve vaší zemi aktivována. Vraťte se prosím později nebo se podívejte na NCT04792489.

Slovník pojmů

CAR-T-lymfocyty

T-lymfocyty tvoří součást imunitního systému, který chrání před onemocněními. CAR-T-lymfocyty jsou pozměněné T-lymfocyty, které bojují proti nádorovému onemocnění.

Centrum CAR-T buněčné terapie

Centrum CAR-T buněčné terapie je jednotka nemocnice, která se specializuje na CAR-T buněčnou terapii.

Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL)

DLBCL je agresivní nádorové onemocnění postihující B-lymfocyty. Je to nejběžnější typ non-Hodgkinova lymfomu.

Hodnocený léčivý přípravek

Hodnocený léčivý přípravek je farmaceutická forma účinné látky, která se posuzuje v klinickém hodnocení.