Informacija apie DALY 2 klinikinį tyrimą Europoje

Sužinokite daugiau apie DALY 2 EU

Informacija apie DALY II klinikinį tyrimą Jungtinėse Valstijose

Sužinokite daugiau apie DALY II USA

Teisinė informacija

Dėkojame, kad domitės mūsų bendrove ir mūsų gaminiais. Čia rasite visą aktualią teisinę informaciją.

Teisinė informacija

Dėkojame, kad domitės mūsų bendrove ir mūsų gaminiais. Čia rasite visą aktualią teisinę informaciją.

Naudojimo sąlygos

Naudodamiesi šia svetaine („Svetainė“) garantuojate bendrovei „Miltenyi Biomedicine“ ir jos filialams bei dukterinėms įmonėms („Miltenyi Biomedicine“), kad nenaudosite Svetainės ar jos turinio neteisėtais ar šiose Naudojimo sąlygose draudžiamais tikslais. Jei nesilaikote Naudojimo sąlygų, nebegalite naudotis Svetaine.

Svetainė priklauso ir yra valdoma „Miltenyi Biomedicine“. Visas turinys ir duomenys, esantys Svetainėje arba tiesiogiai prieinami iš jos, priklauso „Miltenyi Biomedicine“ ir (arba) licenciarams. Turinį saugo autoriaus teisių ir prekių ženklų įstatymai. „Miltenyi Biomedicine“ ir (arba) jos licenciarai pasilieka bet kokias šiose Naudojimo sąlygose aiškiai nesuteiktas teises.

Be išankstinio raštiško „Miltenyi Biomedicine“ sutikimo neturite teisės keisti jokio Svetainės turinio, atgaminti visą Svetainę ar jos dalį arba naudoti Svetainės turinį bet kokiais tikslais, kurie aiškiai nenurodyti šiose Naudojimo sąlygose. Svetainės turinį galite atsisiųsti iš Svetainės į bet kurį vieną kompiuterį ir naudoti jį informacijai apie Svetainėje siūlomus produktus ir paslaugas gauti bei pirkti (laikantis taikomų pardavimo nuostatų ir sąlygų).

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad ši ribota Svetainės naudojimo licencija nesuteikia jums jokių kitų teisių ar licencijų – implikacijos, estopelio ar kitu būdu – pagal „Miltenyi Biomedicine“ ar bet kurios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises.

Be išankstinio raštiško „Miltenyi Biomedicine“ sutikimo negalite įtraukti šios Svetainės turinio į jokią kitą svetainę (pvz., „įrėminti“) arba kurti hipersaitų į šią Svetainę iš kitų svetainių.

Bet kokia informacija ir (arba) duomenys, kuriuos mums pateikiate šioje Svetainėje, bus naudojami ir tvarkomi pagal mūsų Privatumo politiką, kurią galima rasti Svetainėje.

DĖL TECHNINIŲ RIBOTUMŲ, SUSIJUSIŲ SU KOMUNIKACIJOS INTERNETU APSAUGA, „MILTENYI BIOMEDICINE“ NEPATVIRTINA IR NEGARANTUOJA, KAD INFORMACIJA AR DUOMENYS, KURIUOS JŪS PATEIKIATE ŠIOJE SVETAINĖJE, NETAPS PRIEINAMI LEIDIMO NETURINČIOMS TREČIOSIOMS ŠALIMS ĮSILAUŽIMO, VIRUSŲ PANAUDOJIMO AR PANAŠIAIS BŪDAIS.

Nežiūrint mūsų pastangų išlaikyti Svetainės tikslumą, „Miltenyi Biomedicine“ neteikia jokių garantijų, kad viskas bus tikslu. Svetainėje gali pasitaikyti klaidų, netikslumų ar pakeitimų, kuriuos gali neleistinai atlikti trečiosios šalys. Jei pastebėjote netikslumų, informuokite „Miltenyi Biomedicine“, kad juos būtų galima ištaisyti. Svetainės turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

Teikėjas

Teikėjas
Miltenyi Biomedicine GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 68
51429 Bergisch Gladbach,
Vokietija

Telefonas: +49-2204-8306-820
Faksas: +49-2204-8306-821
El. paštas: [email protected]

Vykdomasis direktorius:
Dipl.-Phys. Stefan Miltenyi, Dipl.-Vw. Norbert Hentschel, Dr. Antoon Overstijns

Komercinis registras Amtsgericht Köln, HRB 99481 PVM registracijos numeris: DE 327 032 500

Kompetentinga valdžios institucija: Regierungspräsidium Köln

FAtsakinga už redakcinį turinį: Linda Hanssens

Autoriaus teisės

Autoriaus teisės 2023 „Miltenyi Biomedicine“. Visos teisės saugomos.

„Miltenyi Biomedicine“ interneto svetainėje esančiam tekstui, vaizdams, grafikai, garso failams, animacijos failams, vaizdo įrašų failams ir jų išdėstymui taikoma autoriaus teisių ir kita intelektinės nuosavybės apsauga. Šių objektų negalima kopijuoti komerciniais tikslais ar platinti, taip pat negalima jų modifikuoti ar skelbti kitose svetainėse.

Prekių ženklai

Jei nenurodyta kitaip, visiems „Miltenyi Biomedicine“ interneto svetainėje rodomiems ženklams, įskaitant kiekvieną iš pagrindinių „Miltenyi Biomedicine“ brendų, modelių pavadinimų plokšteles ir įmonės logotipus bei emblemas, taikomos „Miltenyi Biotec“ įmonių grupės prekių ženklų teisės.

Adapter CAR, autoMACS, CliniMACS, CliniMACS logotipas, CliniMACS Prodigy, CryoMACS, CytoMix, CytoStim, DendriMACS, ExiTron, ExpAct, FeraSpin, FeraTrack, GadoSpin, gentleMACS, LIFE 18, LIFE 21, MACS, MACS logotipas, MACSductin, MACSelect, MACSfectin, MACSflex, MACSiBead, MACSiMAG, MACSmix, MACSprep, MACSQuant, MACSQuantify, MACSxpress, MidiMACS, MiniMACS, miRXplore, MultiMACS, NeuroBrew, NiraWave, OctoMACS, OWL logotipas, PepTivator, pMACS, PolySon, PrepProtect, QuadroMACS, REAfinity, REAlease, Rheo, StemMACS, StraightFrom, SuperAmp, SuperMACS, TexMACS, TheraSorb, thermoMACS, TransAct, Tyto, Tyto logotipas, VarioMACS, Vio, Viobility, VioBlue, VioBright, VioGreen, Viscover ir µMACS yra „Miltenyi Biotec“ įmonių grupės registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai Vokietijoje, Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

Visi kiti šiame dokumente paminėti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė ir naudojami tik identifikavimo tikslais.

Jokių garantijų ar pareiškimų

Šią informaciją „Miltenyi Biomedicine“ teikia „tokią, kokia ji yra“, be jokių išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokias numanomas perkamumo, tinkamumo tam tikram tikslui ar nepažeidimo garantijas, ir ji gali būti keičiama be jokio įspėjimo. Nors manoma, kad pateikta informacija yra tiksli, joje gali pasitaikyti klaidų ar netikslumų. Ne „Miltenyi Biomedicine“ produktų ar paslaugų paminėjimas yra tik informacinio pobūdžio ir neturi būti suprastas nei kaip skatinimas, nei kaip rekomendacija. „Miltenyi Biomedicine“ neprisiima jokios atsakomybės už tokių produktų pasirinkimą, veikimą ar naudojimą.

Jokių licencijų

„Miltenyi Biomedicine“ stengėsi sukurti naujovišką ir informatyvią interneto svetainę. Tačiau taip pat turite suprasti, kad „Miltenyi Biomedicine“ privalo saugoti savo intelektinę nuosavybę, įskaitant patentus, prekių ženklus ir autoriaus teises. Todėl prašome įsidėmėti, kad šioje interneto svetainėje nėra jokios licencijos, kuri suteiktų teisę į „Miltenyi Biomedicine“ intelektinę nuosavybę.

Puslapiai nuorodose

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už mūsų svetainėje esančių išorinių nuorodų turinį. Už nuorodose esančių puslapių turinį atsako tik jų teikėjai.

Image Credits

Vaizdas: susikibusios rankos
Credit: megaflopp/Shutterstock.com

Vaizdas: pacientas ir gydytojas
Credit: © Monkey Business Images/Shutterstock.com